กทม. ฝนตกบางพท. อากาศเย็น-มีหมอกตอนเช้า

ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 04:00 น. วันที่ 28 ม.ค. บริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้

ประกอบมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกเพิ่มขึ้นในตอนเช้าและมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ ขอให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะระมัดระวังอันตรายในขณะที่ผ่านบริเวณที่มีหมอกจัดไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. (29 ม.ค.)

ภาคเหนือ อากาศหนาวทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 14-15 องศา ส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาและมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่

อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศา สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศา ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 14-15 องศา ส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศา และมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศา สำหรับบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-12 องศา

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น และมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33-34องศา

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีอากาศเย็น โดยมีหมอกในตอนเช้า

กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศา

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆบางส่วน และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศา

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศา

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศา

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด