พิมพ์หนังสือธรรมนูญชีวิต2ภาษาแจกวันมาฆบูชา

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวเมื่อวันที่ 27 ม.ค. ถึงการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2552 ในวันที่ 9 ก.พ.นี้ว่า ที่ประชุมกรรมการเห็นชอบจัดงานดังกล่าวในกรุงเทพฯ 3 แห่ง คือ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ. วัดสระเกศหรือวัดภูเขาทองในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ โดยในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์ไหว้พระ ในช่วงเย็ลา 19.00 น. จะมีพิธีเวียนเทียนรอบเจดีย์ภูเขาทอง ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และวัดยานนาวา โดยพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา จัดกิจกรรมนั่งเจริญภาวนา

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า ส่วนในภูมิภาค ได้มอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดงานวันมาฆบูชา ใช้งบประมาณสนับสนุนจังหวัดละ 10,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมนูญชีวิต 2 ภาษาไทย-อังกฤษ จำนวน 50,000 เล่ม รวมทั้งบัตรอวยพรวันมบูชา ภาพพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่เข้าร่วมงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค อย่างไรก็ตาม จึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานราชการทุกกระทรวง ครู ตำรวจ พยาบาล ร่วมกิจกรรมในงานวันมาฆบูชานี้ ที่สำคัญต้องการให้ประชาชนมีศีลธรรม ลด ละ เลิกอบายมุข

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด