ปลัดฯแรงงาน มั่นใจการโอนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้ผู้ประกันตน 2,000 บาท จะไม่เกิดปัญหา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงแรงงาน มั่นใจการโอนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้ผู้ประกันตนที่มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท และไม่มีเลขบัญชีธนาคารจะไม่เกิดปัญหา พร้อมยืนยันเงินถึงมือผู้ประกันตนอย่างแน่นอน นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีของผู้ประกันตนที่มีฐานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท และมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 2,000 บาท ต่อคนเพียงครั้งเดียว แต่ไม่มีเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะถึงมือของผู้ประกันตนหรือไม่ ว่า ไม่มีปัญหาสำหรับการรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้ประกันตนสามารถแจ้งแหล่งภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่และธนาคารสาขาที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับนายจ้างหรือแจ้งวิธีการรับเงินผ่านสำนักงานประกันสังคม(สปส.) เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินผ่านชื่อของผู้ประกันตนในธนาคารสาขาใกล้ภูมิลำเนา โดยผู้ประกันตนต้องมีหลักฐานแสดงสิทธิ์ อาทิ บัตรประกันสังคม และบัตรประชาชน ทั้งนี้มั่นใจว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะถึงมีผู้ประกันตนอย่างแน่นอน นายสมชาย กล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงานได้อบรมข้อมูลสถิติภาครัฐให้กับข้าราชการและพนักงานของกระทรวง ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อป้องกันการวางแผนงานที่ผิดพลาด และสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนในเรื่องของสถิติและตัวเลขที่ชัดเจน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด