วิเคราะห์ "ครม.ทหาร"

วิเคราะห์ "ครม.ทหาร"

วิเคราะห์ "ครม.ทหาร" เกี่ยวกับ ครม.ประยุทธ์

thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีทหารนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรี 11 คน จากรัฐมนตรี 32 คน ใน 34 ตำแหน่ง สำหรับรองนายกรัฐมนตรีมีทั้งหมด 5 คน โดย 2 ใน 5 คนนี้รับตำแหน่งควบ 2 ตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรีชุดแรกภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หรือ ครม.ประยุทธ์ 1 ประกอบด้วยรัฐมนตรี 32 คน 34 ตำแหน่ง โดยมีรัฐมนตรีที่นั่งควบ 2 เก้าอี้ คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนรองนายกรัฐมนตรีอีก 3 คน ได้แก่ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ นายวิษณุ เครืองาม โดยรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 คนจะมีบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจนตามความถนัด

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือหากดูตามรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะพบว่า 7 ใน 10 ของรายชื่อมาจากทีมที่ปรึกษา คสช. มีเพียงนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พลอากาศเอกอิทธิพร ศุภวงศ์ และพลเอกนพดล อินทปัญญา เท่านั้น ที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในรัฐบาลชุดนี้

ขณะที่ผลสำรวจความเห็นประชาชนเกี่ยวกับครม.ประยุทธ์ 1 ของสวนดุสิตโพล พบว่า ข้อดีของการที่มีทหารจำนวนมากเข้ามาเป็นรัฐมนตรี อันดับ 1 คือ จะทำให้บ้านเมืองสงบเป็นระเบียบเรียบร้อย ร้อยละ 85.48 อันดับ 2 การทำงานเป็นระบบมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร้อยละ 81.12 และอันดับ 3 สามารถควบคุมดูแลสั่งการได้ง่าย ทำให้งานต่างๆ เดินหน้าได้รวดเร็ว ร้อยละ 75.10 ส่วนข้อเสียอันดับ 1 เห็นว่า ไม่มีการคานอำนาจถ่วงดุล หรือการตรวจสอบที่ชัดเจน ร้อยละ 84.02 อันดับ 2 อาจขาดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับในกระทรวงนั้นๆ ร้อยละ 82.43 อันดับ 3 กระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในสายตาต่างชาติ ร้อยละ 78.42

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จะต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง เบื้องต้น นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่ายังต้องรอให้ทางสำนักพระราชวัง แจ้งกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้ง โดยมีรายงานว่าภายในสัปดาห์นี้ขั้นตอนทุกอย่างน่าจะเรียบร้อย และคณะรัฐมนตรีน่าจะเข้าแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันอังคารที่ 9 ก.ย.57

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด