น.ร.กรุงเฮ-เพิ่มอุปกรณ์การเรียน

นายจำเริญ ศิริพงศ์ติกานนท์ ผอ.สำนักศึกษา (สนศ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรียนฟรีรวม 15 ปีนั้น ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 435 โรงเปิดให้นักเรียนในสังกัดเรียนฟรีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมปลายนาน 14 ปีอยู่แล้ว จึงไม่ต่างจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เพิ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนฟรีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมปลายนานถึง 15 ปี อย่างไรก็ตาม เหตุที่โรงเรียนในสังกัดสพฐ.เรียนฟรีมากกว่าโรงเรียนในสังกัดกทม.เนื่องจากโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลในสังกัดกทม.มีเพียงอนุบาล 1 และ 2 เท่านั้น ต่างจากโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ที่มีระดับชั้นอนุบาล 1-3

นายจำเริญ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ เรียนดี เรียนฟรี 20 รายการ ของกทม.นั้น กทม.ยังคงจัดอุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมทั้งอาหารกลางวันรวม 20 รายการให้เด็กนักเรียนในสังกัดกทม.ตามปกติ หากรัฐบาลมีการปรับเพิ่มให้กับนักเรียนในสังกัดสพฐ.ในส่วนใด กทม.จะพิจารณาปรับเพิ่มตามอย่างแน่นอน

ในปีนี้กทม.จะปรับเพิ่มการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอย่างแน่นอน ซึ่งในรายละเอียดจำไม่ได้ เนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น สนับสนุนการเรียนนอกห้องเรียน การเพิ่มจำนวนห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง และได้รับความรู้นอกเหนือจากตำราเรียน ขณะที่การสร้างและปรับเพิ่มขนาดห้องเรียนนั้น กทม.ดำเนินการเป็นประจำแทบทุกปีอยู่แล้ว เนื่องจากปริมาณนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายจำเริญกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด