โพลผู้ดีเผยคะแนนนิยมนายกฯ อังกฤษ ลดลง

ผลสำรวจความคิดเห็นชาวอังกฤษซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ดิ อินดิเพนเดนท์ ระบุว่าคะแนนสนับสนุนพรรคแรงงานของนายกรัฐมนตรีกอร์ดอน บราวน์ ลดลง และตามหลังพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่ 15 จุด

จากการสำรวจความเห็นทางโทรศัพท์ต่อผู้ใหญ่ชาวอังกฤษ 1,012 คน ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคมที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงร้อยละ 28 สนับสนุนพรรคแรงงาน ซึ่งลดลงร้อยละ 6 ขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยมได้รับเสียงสนับสนุนร้อยละ 43 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากเมื่อเดือนก่อน

ผลสำรวจดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่พรรคแรงงานมีคะแนนสนับสนุนต่ำกว่าร้อยละ 30 ตั้งแต่เดือนกันยายนปีก่อน และเป็นการบ่งชี้ว่ากระแสนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีบราวน์ลดลงจากการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด