นายกฯ ลั่นจำเป็นต้องมีกม.ภาษีที่ดิน เชื่อล้างอาถรรพ์ได้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ถึงกรณีที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2552 อาจมีปัญหาเนื่องจากระบุแหล่งที่มาของเงินจำนวน 19,000 ล้านบาท ที่จะนำมาชดเชยเงินคงคลังไม่ชัดเจนว่า จะนำมาจากเงินกู้ หรือการเก็บภาษีว่า รัฐบาลได้ปรึกษากับคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วว่า เวลาเสนองบกลางปีหรืองบประมาณประจำปี ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องระบุไว้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลังต้องรับหน้าที่ชี้แจงต่อไป

ส่วนแนวคิดเรื่องการกู้เงินจากต่างชาตินั้น นายกฯ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน ว่าจะต้องกู้หรือไม่ และจำนวนเท่าไร เป็นเพียงช่องทางที่เตรียมไว้รองรับหากต้องใช้เงินเพิ่มเติมจริงๆ เลยให้กระทรวงกาลังเตรียมไว้ก่อน แต่ยืนยันว่าถ้ากู้เงินจริง จะให้ตัวเลขหนี้สาธารณะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่จะไม่สูงถึงร้อยละ 60 อย่างที่เป็นข่าว

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงแนวคิดการออกฎหมายเก็บภาษีที่ดินและโรงเรียนว่า เป็นการปรับปรุงระบบภาษีโรงเรือนและภาษีท้องที่เข้าด้วยกัน โดยจะต้องประเมินตามมูลค่าทรัพย์สิน แต่ยกเว้นให้กับที่ดินที่ทำเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะต้องใช้อัตราภาษีก้าวหน้า หลักการมีแค่นี้ โดยจะต้องมีขั้นต่ำและข้อยกเว้นสำหรับคนบางกลุ่ม ที่มีที่ดินไม่มากนัก

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านปรามาสว่า รัฐบาลไม่กล้าเดินหน้าเรื่องนี้แน่เพราะจะเกรงใจนายทุน นายอภิสิทธิ์ยิ้มเล็กๆ ก่นกล่าวว่า เราก็เดินหน้าอยู่ มาตรการทุกเรื่องต้องมีคนถูกใจและไม่ถูกใจ แต่เราต้องเดินหน้าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดว่าท้ายที่สุด คนที่ได้รับผลกระทบจะยอมรับได้ เพราะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง

"เมื่อก่อนเขาก็บอกว่ามีกฎหมายอาถรรพ์หลายเรื่อง สมัยหนึ่งก็มีคนบอกว่ากระทรวงแรงงานมีอาถรรพ์ตั้งไม่ได้หรอก สุดท้ายก็ยังตั้งได้ สิ่งอะไรที่จำเป็นต้องทำ เราก็เดินหน้าทำ ผมคิดว่าในที่สุดประเทศไทยต้องมีกฎหมายนี้ และรัฐบาลก็เดินหน้าทำ และตั้งใจให้เสร็จในสมัยนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด