กอ.รส.ออกประกาศฉ.8เชิญบุคคลสำคัญประชุมเพิ่มเติม

กอ.รส.ออกประกาศฉ.8เชิญบุคคลสำคัญประชุมเพิ่มเติม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กอ.รส. ออกประกาศฉบับที่ 8/2557 เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม เพิ่มเติมวันนี้ เวลา 14.00 น.
กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กอ.รส. ออกประกาศฉบับที่ 8/2557 เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม หลังจากเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 13.30 น. ทาง กอ.รส. เชิญคณะบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ณ สโมสรกองทัพบก นั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กอ.รส. จึงเชิญคณะบุคคลสำคัญตามประกาส กอ.รส.ฉบับที่ 6/2557 เข้าร่วมหารือเพิ่มเติมในวันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่เดิม ส่วนมวลชนและผู้ให้การสนับสนุนให้งดเดินทางติดตามคณะบุคคลดังกล่าวและให้อยู่ในพื้นที่ชุมนุม ตามที่ กอ.รส.ได้มีคำสั่งไว้แล้ว