รองผู้ว่าฯธปท.ค้านนโยบายแจกเงินผู้ประกันตนสองพัน

นางอัจนา ไวความดี รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวในงานเสวนา ศุกร์เศรษฐกิจกับรัฐมนตรีกรณ์ ในหัวข้อ ถกแผนเศรษฐกิจยกหนึ่ง คิดไปถึงแผนสอง ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับมาตรการแจกเงินให้กับผู้ประกันตน รายละ 2,000 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพราะต้องใช้งบประมาณถึง 18,000 ล้านบาท อีกทั้งเม็ดเงินจำนวนมากดังกล่าวจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวได้ในช่วง 1 - 2 เดือนเท่านั้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้สมดุลกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะจำนวนมาก และจะส่งผลทำให้การจัดทำงบประมาณปี 2553 ขาดดุลได้น้อยลง

นายอัจนา กล่าวว่า สนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการจัดเก็บภาษีมรดก เพื่อเป็นการเพิ่มฐานการจัดเก็บภาษีในระยะยาว สำหรับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจรอบสองของภาครัฐนั้น ต้องเน้นการสร้างงานและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสนับสนุนการค้ำประกันให้แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปล่อยสินเชื่อให้ภาคธุรกิจ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด