ทนายอิสระยื่นถอดนายกฯ-ครม. อ้างตั้งบุคคลไร้จริยธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชา วิจิตรศิลป์ ทนายความอิสระ ยื่นเรื่องถอดถอนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีคัดเลือกนายกษิต ภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงคำสั่งของคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติแต่งตั้งนายประพันธ์ คูณมี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการกระทำผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ในข้อที่ 19 ที่ระบุว่า ข้าราชการการเมืองต้องยึดมั่นในกฎหมายและคำนึงถึงระบบคุณธรรม ในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ และข้อที่ 27 ข้าราชการเมืองต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ

อย่างไรก็ตาม บุคคลทั้ง 2 เป็นตัวการ หรือเป็นผู้สนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ตามประมวลกฎหมายอาญา ขณะที่นายกษิต เป็นผู้ร่วมกระทำผิดก่อการร้ายสากล ซึ่งถือว่า ทั้งสองเป็นบุคคลไร้ซึ่งจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่งงานใดๆ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด