รมว.ไพฑูรย์สั่งยกเลิกแจกข้าวแล้ว

วันที่ 22 ม.ค. ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีบอร์ด สปส. มีมติแจกข้าวสาร 5 กิโลกรัม ให้กับผู้ประกันตน 9.3 ล้านคน ว่า ตนตัดสินใจยกเลิกโครงการแจกข้าวสาร จะไม่อนุมัติเห็นชอบหากมีการนำเสนอให้พิจารณาเนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่จำเป็นต้องแจกข้าวสาร อีกทั้งข้าวสารคิดเป็นมูลค่าไม่มากนักเพียง 100 กว่าบาท ขณะที่ภาครัฐมีโครงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ อยู่แล้ว เช่น ขยายสิทธิการรับเงินทดแทนการประกันว่างงานจาก 180 วัน เป็น 240 วัน รวมทั้งการนำเงินงบกลางไปช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพแก่ผู้ประกันตนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้แรงงาน

นายไพฑูรย์กล่าวว่า โครงการนี้มีการพิจารณาในบอร์ดประกันสังคมยุคที่นางอุไรวรรณ เทียนทอง เป็นรมว.แรงงาน แต่ไม่ผ่านและได้มีการเสนอให้บอร์ดประกันสังคมได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ประชุมบอร์ดได้อนุมัติเห็นชอบ ซึ่งขั้นตอนประธานบอร์ดจะต้องนำเสนอให้ตนพิจารณาเพื่ออนุมัติเห็นชอบอีกครั้ง

รมว.แรงงานกล่าวว่า คิดว่าต่อไปวิธีการซื้อของเพื่อแจกจะไม่ให้ใช้แนวทางนี้ เนื่องจากไม่แน่ใจในข้อกฎหมายเรื่องการซื้อของแจกจะทำได้หรือไม่ ซึ่งได้สั่งการให้นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดประกันสังคมได้ทำหนังสือถึงกฤษฎีกาเพื่อให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้เกิดความรอบคอบและไม่ให้เกิดความเสียหาย การตัดสินใจที่จะไม่อนุมัติเห็นชอบโครงการนี้เพราะนโยบายดังกล่าวไม่ใช่นโยบายของตนและไม่ใช่เป็นการหักหน้าบอร์ดประกันสังคม

(กรอบบ่าย)

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด