รามคำแหงรับปริญญา6วัน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผบช.น. รับผิดชอบงานจราจร เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ระหว่างวันที่ 25-30 ม.ค. รวม 6 วัน ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหมายกำหนดการ คือวันอาทิตย์ที่ 25 ม.ค. เวลา 17.00 น. วันจันทร์ที่ 26 ม.ค. เวลา 09.00 น. และ เวลา 13.00 น. วันอังคารที่ 27 ม.ค. เวลา 09.00 น. และเวลา 13.00 น. วันพุธที่ 28 ม.ค. เวลา 09.00 น. และเวลา 13.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 29 ม.ค. เวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 30 ม.ค. เวลา 09.00 น. และเวลา 13.00 น. วันเวลาดังกล่าวจะมีประชาชน บุคคลสำคัญและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาร่วมพิธีจำนวนมาก บช.น.มีหน้าที่ถวายอารักขา รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรตามที่ได้รับมอบหมาย จึงฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลีกเลี่ยงการจราจรในวันเวลาดังกล่าวด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด