สกย.เลือกพัทลุงจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ

สกย.เลือกพัทลุงจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สกย.เลือก พัทลุง จังหวัดนำร่องจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต

ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริการส่วนจังหวัดพัทลุง ดร.วิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน วันยางพาราไทย ภายใต้แนวคิดยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 เม.ย. 2557 ซึ่งวันที่ 10 เมษายน ถือเป็นวันยางพาราแห่งชาติ และครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อรำลึกถึงพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี บิดาแห่งยางพาราไทย เพื่อให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานรับทราบถึงแนวทางการพัฒนายางพารา ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นำไปสู่การพัฒนาระบบตลาดยางรองรับการส่งออก บูรณาการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรและยกระดับสินค้าสู่สากลตั้งแต่ระดับกลุ่ม สถาบัน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคเกษตรเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างชาวสวนยางที่ได้มีส่วนร่วม

ทั้งนี้ที่ เลือก จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดงาน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีศูนย์เรียนรู้ยางพารา แหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาอาชีพแบบครบวงจร


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!