ศภช.จัดโครงการเครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคปชช.

ศภช.จัดโครงการเครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคปชช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

 

ผอ.ศภช. เผย โครงการเครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชน อบรม 8-9 เม.ย.นี้ ที่ จ.พิจิตร

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวถึงการจัดโครงการสร้างองค์ความรู้ เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยให้เครือข่าย ว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งระบบการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในวันที่ 8-9 เมษายน ที่โรงแรมพิจิตร พลาซ่า อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งมี การปาฐกถาพิเศษเรื่องภัยพิบัติในท้องถิ่น และผลกระทบที่ได้รับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รวมถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น