กิจกรรมสงกรานต์ กทม.12-15 เม.ย. 57

กิจกรรมสงกรานต์ กทม.12-15 เม.ย. 57
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผอ.สำนักวัฒนธรรม กทม. เผ กิจกรรมวันมหาสงกรานต์ กทม. 12 - 15 เม.ย.นี้

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) เปิดเผยว่า สวท.ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 15 เม.ย.นี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีในการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย รวมทั้งส่งเสริมให้คนไทย ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบุพการีและผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในรูปแบบ (Water Festival) ให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของ กทม.อีกด้วย

โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 12 - 15 เม.ย.นี้ มีดังนี้ วันที่ 8 เม.ย.จัดพิธีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาล
มหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 เม.ย.จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไปประดิษฐาน ณ มณฑปพิธี ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนสักการะบูชา ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 เม.ย. เวลา 15.00 น.