กรมการกงสุลเปิดทำงานที่ศูนย์ราชการจันทร์นี้

กรมการกงสุลเปิดทำงานที่ศูนย์ราชการจันทร์นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


หลวงปู่พุทธะอิสระ หารือกรมการกงสุล เคลียร์พื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พร้อมเปิดให้เข้าทำงาน จันทร์นี้

หลวงปู่พุทธะอิสระ ได้มีการหารือกับ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล เพื่อลงตรวจพื้นที่ และขอเป็นพื้นที่ใช้ที่บริเวณกรมการกงสุลของ
ศูนย์ราชการ โดยทั้งนี้ได้มีการเดินสำรวจพื้นที่บริเวณกรมการกงสุลในศูนย์ราชการเพื่อตรวจสอบความเรียบ
ร้อยและจัดวางจุดวางกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยและตรวจสอบบุคคลที่จะเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อเข้ามาทำงาน
โดยจะเปิดเข้าทำงานในวันจันทร์นี้ อย่างไรก็ตามได้มีการประสานขอกำลังทหารเพื่อวางรักษาการในการตั้งจุด
ตรวจค้น เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุบคคลที่ 3 เข้ามาสร้างสถานการณ์