สุเทพไม่หวั่นฝ่ายค้านนับองค์ประชุมเชื่อส.ส.รบ.พร้อม

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง กล่าวเมื่อวันที่ 22 ม.ค.ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุมถึง 2 ครั้ง ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ (21 ม.ค.) ว่า เรื่ององค์ประชุมเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าองค์ประชุมไม่ครบ ก็จะมีปัญหา หากฝ่ายค้านไม่ร่วมมือกับรัฐบาล และขอนับองค์ประชุม ดังนั้น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องพร้อมเข้าร่วมประชุมตลอดเวลา ซึ่งเมื่อวานนี้ ส.ส.ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่รัฐสภา แต่ไปร่วมประชุมคณะกรรมาธิการหลายคณะ นอกจากนี้ เมื่อมีการนับองค์ประชุมเมื่อวานนี้ ส.ส.รัฐบาลก็มาครบ เชื่อว่า ส.ส.รัฐบาลตระหนักดี และเข้าใจความสำคัญของเสียงในที่ประชุมสภาฯ คงไม่ต้องมีการออกกฎควบคุมเข้ม และไม่จำเป็นต้องมีบทลงโทษ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด