จัดตารางสอบบาลีสนามหลวง

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดการสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2552 โดยครั้งที่ 1 รอบแรกเปิดสอบประโยค ป.ธ. 6-9 วันที่ 27-31 ม.ค. สนามสอบในกรุงเทพมหานคร (กทม.) รอบ 2 เปิดสอบประโยค 1-2 และ ป.ธ. 3-5 วันที่ 19-21 ก.พ. มีสนามสอบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนครั้งที่ 2 เปิดสอบสำหรับผู้ที่สอบได้เพียง 1 วิชา ในการสอบครั้งที่ 1 ในชั้นประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ. 5 วันที่ 19-21 เม.ย. มีสนามสอบในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยผู้ต้องการขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสนามสอบ สอบถามได้ที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง โทร. 0-2869-0485, 0-2869-0487 โทรสาร 0-2869-0484 ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าสอบควรทบทวนตำราให้มาก ซึ่งข้อสอบครั้งนี้ไม่ได้ยากหรือง่ายเกินไป โดยนำเนื้อหาในตำรามาออกข้อสอบ แต่ที่สำคัญอย่าใช้วิธีเก็งข้อสอบ ซึ่งปีที่แล้วมีผู้สอบผ่านได้น้อย เพราะใช้วิธีเก็งข้อสอบจึงทำให้สอบตกกันมาก

ดร.อำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า การศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา จำเป็นต้องอาศัยภาษาบาลีเป็นหลัก จึงมีแผนกบาลีในประเทศไทย เป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่ศีลธรรม ซึ่งคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยได้ดำเนินการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูการศึกษาแผนกนี้มาโดยตลอด

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด