สภาทนายความชี้ใช้สิทธิ์โหวตโนประท้วงจัดลต.ใหม่

สภาทนายความชี้ใช้สิทธิ์โหวตโนประท้วงจัดลต.ใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกสภาทนายความ ระบุ ใช้สิทธิ์โหวตโน ประท้วง กกต. จัดเือกตั้งใหม่

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ แถลงชี้แจงกรณีมีการส่งข้อมูลทางออนไลน์ ชักชวนไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อให้ได้จำนวน ครบ 24 ล้านเสียง ที่ไม่ใช้สิทธิ์ หรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ประมาณ 48 ล้านเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะว่าตามข้อกฎหมายการเลือกตั้งถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนเว้นแต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ แต่จะต้องแจงเหตุต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง หากไม่แจ้งเหตุเสียสิทธิ์ตามกฎหมายจะถูกตัดสิทธิ์ แต่ถ้าไปเลือกตั้งแล้วใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนน เมื่อคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง นับคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้น้อยกว่าจำนวนบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นอีก ซึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นายเดชอุดม ยังกล่าวอีกว่า การที่มีการเชิญชวนไม่ให้ไปเลือกตั้งจะทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งสามารถผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของผู้ที่คัดค้านการเลือกตั้งได้โดยง่าย แต่ถ้าผู้คัดค้านการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์ ไม่ประสงค์ลงคะแนน โดยที่ไม่ทำการใดให้เป็นบัตรเสีย เมื่อรวมบัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนในเขตเลือกตั้ง มากกว่าคะแนนของผู้รับสมัครเลือกตั้งแล้ว ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นสอบไม่ผ่าน ต้องรอการเลือกตั้งครั้งใหม่ ส่วนในกรณีผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ในเขตเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่ง ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องผ่านทั้งสองประเด็น ดังนั้นการไปเลือกตั้งหากจะใช้สิทธิ์ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งย่อมเป็นการแสดงการประท้วงการเลือกตั้งอย่างหนึ่ง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องนำมาพิจารณาในกรณีที่จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งในครั้งต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!