สธ.ประชุมทางไกล18จว.สถานการณ์ม็อบยังปกติ

สธ.ประชุมทางไกล18จว.สถานการณ์ม็อบยังปกติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกล 18 จังหวัด ที่มีการชุมนุมทางการเมือง สถานการณ์ปกติ พร้อมสั่งทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมเป็นที่พึ่งของ ปชช.

น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยประชุมทางไกลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 18 จังหวัด ติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เหตุการณ์ยังปกติ แต่ให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมทางการแพทย์ขั้นสูงสุด ทั้งหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน และโรงพยาบาลทุกระดับ เปิดบริการตามปกติ ให้เจ้าหน้าที่ทำงานเต็มความสามารถและไม่ทิ้งงานด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค การฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค เป็นที่พึ่งของประชาชนฃ

ทั้งนี้ ทาง กระทรวงสาธารณสุข จะเช็กความพร้อมของระบบการสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับ 18 จังหวัดทุกเช้า และประชุมทางไกลระหว่างศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า กระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ที่ดูแลพื้นที่ ร่วมกับ กทม. และ 18 จังหวัด เพื่อประเมินสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทุกวัน เวลา 10.00 น.