ธีระสั่งวธ.ลุยวัฒนธรรมสายใยชุมชนหวังใช้ดับไฟใต้

ธีระ เดินเครื่องสนองนายกฯ บุกพบ คุณหญิงไขศรี ขอเคล็ดลับขับเคลื่อนวัฒนธรรมสายใยชุมชนแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ สั่งลุยโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เห็นชอบใช้มิติวัฒนธรรมผ่านโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตนจึงได้เข้าพบคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญโครงการดังกล่าว เพื่อขอคำแนะนำและหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ตนในฐานะรัฐมนตรีคนใหม่ก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เพราะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณหญิงไขศรี ได้ให้ข้อแนะนำว่าหากจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปให้มีประสิทธิภาพ จะต้องทำอย่างรอบคอบ และเสนอเป็นนโยบายหลักของกระทรวง ทุกกรมในสังกัด วธ.จะต้องมีโครงการหรือมีส่วนร่วมดำเนินการ เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะจะทำให้โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเข้มแข็ง และได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน

ผมและคุณหญิงไขศรีเห็นตรงกันว่า จะมีการสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ซึ่งจะมีการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุมน อาทิ เป็นมัคคุเทศก์นำชมแหล่งโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน พร้อมกันนี้จะเร่งดำเนินการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม เพื่อบอกแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนตามที่สภาเด็กเสนอในวันเด็กแห่งชาติ 2552 ต่อนายกรัฐมนตรีด้วย นายธีระ กล่าว

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ในการหารือครั้งนี้ยังได้หยิบยก การดำเนินการด้านการวิจัยวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะ กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) โดยในปี 2552 จะเร่งให้มีการทำการวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวเล เป็นเรื่องแรก โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถึงแนวทางการแก้ไข ปัญหาวิถีชีวิตชาวเล ที่กำลังจะสูญหายไป นอกจากนี้ คุณหญิงไขศรี ยังเห็นด้วยกับโครงการทูตวัฒนธรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ โครงการอบรมบุคลากร หลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ วธ. รวมไปถึงการเร่งสำรวจจำนวนของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่กำลังประสบปัญหาและปิดกิจการ เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จังพิษณุโลก โดยจะขอข้อมูลจากกรมศิลปากร เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

รายการคม-ชัด-ลึกตอน-เมื่อโลกได้ โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ

Change หรือ เปลี่ยน คือ สโลแกนสั้นๆ เพียงคำเดียวของ บารัก โอบามา ซึ่งส่งให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ท่ามกลางความคาดหวังของทั้งคนอเมริกา และคนทั้งโลกว่า โอบามาจะก้าวเข้ามาเปลี่ยนสหรัฐ และโลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด