แบงก์ใหญ่พร้อมใจหั่นดบ.กู้0.25%

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลง เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.25% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (เอ็มแอลอาร์) อยู่ที่ 6.50% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (เอ็มโออาร์) อยู่ที่ 6.75% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์อาร์) อยู่ที่ 7.0%

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ลดลงจาก 1.35-1.75% มาอยู่ที่ 1.0-1.25% เงินฝากประจำ 6 เดือน ลดจาก 1.50-1.75% มาอยู่ที่ 1.15-1.25% เงินฝากประจำ 12 เดือน ลดจาก 1.60-1.75% มาอยู่ที่ 1.25% เงินฝากประจำ 24 เดือน ลดจาก 2.25-2.50% มาอยู่ที่ 1.75-2.0% และเงินฝากประจำ 36 เดือน ลดจาก 2.50% มาอยู่ที่ 2.0% อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ สำหรับนิติบุคคล สถาบันการเงิน กองทุน โรงพยาบาล สถานศึกษา หน่วยราชการ ลดจาก 0.50% มาอยู่ที่ 0.25% ส่วนอัตราดอกเบี้ยออมทัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป ยังคงอยู่ที่ 0.75% มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ ระบุว่าธนาคารได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25% โดยอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ลดลงจาก 6.75% เป็น 6.50% อัตราดอกเบี้ยเอ็มโออาร์ จาก 7.00% เป็น 6.75% และอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ จาก 7.25% เป็น 7.00% และประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาวสำหรับบุคคลธรรมดา 3-6 เดือน เงินฝากประจำ 12 เดือนไม่เปลี่ยนแปลง เงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน ลดลง 0.50% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552

ด้านธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลงมีผลวันที่ 22 มกราคม โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.35-0.75% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 3 เดือนเหลือ 1-1.25% จาก 1.4-1.65% เงินฝากประจำ 6 เดือนเหลือ 1.15-1.25% จากเดิม 1.50-1.75% ส่วนเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน เหลือ 1.25% ขณะที่เงินฝากประเภท 24-36 เดือน คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลดลง 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ ลงเหลือ 6.5% อัตราดอกเบี้ยเอ็มโออาร์ 6.75% และอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์เหลือ 7%

รายการคม-ชัด-ลึกตอน-เมื่อโลกได้ โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ

Change หรือ เปลี่ยน คือ สโลแกนสั้นๆ เพียงคำเดียวของ บารัก โอบามา ซึ่งส่งให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ท่ามกลางความคาดหวังของทั้งคนอเมริกา และคนทั้งโลกว่า โอบามาจะก้าวเข้ามาเปลี่ยนสหรัฐ และโลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด