กกต.แจ้ง375เขตลต.ย้ายสถานที่สมัครหากวุ่น

กกต.แจ้ง375เขตลต.ย้ายสถานที่สมัครหากวุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรรมการการเลือกตั้ง ส่งหนังสือแจ้งยังผู้อำนวยการ ทั้ง 375 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ให้ย้ายสถานที่รับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตได้ หากถูกปิดล้อม

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง โดย นายภุชงค์ กล่าวว่า กกต. ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง ผู้อำนวยการ กกต. ทั่วประเทศ ทั้ง 375 เขต ให้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต ตามกำหนดการเดิม วันที่ 28 ธ.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2557 แต่เนื่องจากเกิดปัญหาสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาในการรับสมัคร เช่น ถูกปิดล้อมสถานที่ มีการชุมนุมขัดขวางการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเสียงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้สมัคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สามารถใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสมในการย้ายสถานที่รับสมัคร แล้วรายงานให้ กกต.จังหวัด รับทราบ พร้อมกับให้ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้รายงาน  กกต.กลาง รับทราบโดยด่วน