เสมา1เห็นด้วยต้องทบทวนผลิตกำลังคนตามความอยาก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่ ดร.วีรวัฒน์ วรรณศิริ นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้มีการทบทวนนโยบาย อยากเรียนต้องได้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยเสนอให้การผลิตนักศึกษาของ สอศ.ควรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานแทน ว่า ตนเห็นด้วยว่าในการผลิตนักศึกษาอาชีวะไม่ควรผลิตตามที่เราอยากผลิต แต่ต้องผลิตตามความต้องการของตลาด โดยในเร็ว ๆ นี้ ตนจะตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการผลิตนักศึกษาสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาจต้องมีการวางแผนรองรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วย

นโยบายอยากเรียนต้องได้เรียน ความจริงก็เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสทางการศึกษา แต่ก็ควรจะมีการจูงใจหรือมีการประชาสัมพันธ์ด้วยว่า อะไรควรเรียนหรือไม่ควรเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่า ตลาดแรงงานต้องการนักศึกษาสาขาใดบ้าง และปริมาณเท่าไร เพื่อให้จบมาแล้วไม่ตกงาน ไม่เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา นายจุรินทร์ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด