แก๊สไฮโดรเจนสำหรับชุมชน

แม้ปัจจุบันราคาน้ำมันจะลดลง แต่ปัญหาด้านพลังงานยังถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทุกคนควรจะช่วยกันประหยัดและหาพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ ไว้รองรับ

สัปดาห์นี้ขอนำไอเดียแนวคิดของเด็กไทยยุคใหม่ที่ใส่ใจกับการแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยในประเภท นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) ของการประกวดโครงการ เดลินิวส์-SCG ต่อยอดนวัตกร ในหัวข้อ นวัตกรรมสำหรับการเดินทางที่ประหยัดพลังงาน/พลังงานทางเลือก

กับ โครงการพลังงานทางเลือกใหม่เพื่อใช้กับยานพาหนะ ผลงานของนายพงษ์สิทธิ์ แก้วบังเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสโมสร จังหวัดปทุมธานี

ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตแก๊สเพื่อบรรจุลูกโป่งสวรรค์สำหรับเร่ขาย

น้องพงษ์สิทธิ์ บอกว่าโครงการนี้เป็นการศึกษาวิธีการผลิตแก๊สไฮโดรเจนแบบง่าย เพื่อใช้กับยานพาหนะขนาดเล็กอย่างรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีที่มาจากการสังเกตลูกโป่งสวรรค์ตามงานวัด ที่สามารถลอยได้ แสดงให้เห็นว่าแก๊สที่ผลิตจากการทำปฏิกิิยาเคมีที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมีน้ำหนักเบา จึงนำแนวคิดและหลักการนี้ไปปรึกษาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จนได้ข้อสรุปว่าแก๊สที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีที่มีสารตั้งต้นจากโลหะ อะลูมิเนียมเหลือใช้ โซดาไฟและน้ำ คือแก๊สไฮโดรเจน

จึงคิดนำมาประยุกต์ใช้งานกับรถขนาดเล็กประเภทมอเตอร์ไซค์ ที่ใช้กันในหมู่บ้านตามชนบท ซึ่งมีระยะทางการวิ่งไม่ไกลนัก ส่วนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจะใช้วัสดุประเภทอะลูมิเนียมที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทุกชนิด เช่น กระป๋องเครื่องดื่ม ภาชนะเก่า ๆ เช่น หม้อ กระทะ กับโซดาไฟที่มีราคาถูกเป็นสารตั้งต้น

จากการทดสอบการเกิดปฏิกิริยา ปรากฏว่าได้แก๊สไฮโดรเจนในจำนวนที่มากพอสมควร เมื่อเทียบกับสารตั้งต้นที่ใช้ไปจึงคิดว่าคุ้มค่าสำหรับ การลงทุน

ส่วนการใช้งาน อาศัยการบรรจุในถังแก๊สขนาดที่พอเหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบ วาล์ว ปิด-เปิด เพื่อป้องกันอันตราย และสามารถเปิดทำความสะอาดและทิ้งสารที่เหลือจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี เมื่อแก๊สหมดสามารถเตรียมสารตั้ง ต้นเองได้

อันตรายที่เกิดจากแก๊ส น้องพงษ์สิทธิ์ บอกว่ามีไม่มากถ้ามีระบบป้องกันและควบคุม นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กอีกด้วย

แนวคิดนี้น่าสนใจ ...หากมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกสำหรับชุมชน. เดลินิวส์ ร่วมกับ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) จัดโครงการประกวดงานเขียนเสนอแนวความคิดทางด้านนวัตกรรม (ไม่ใช่การเขียนเรียงความ) ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการใช้ทรัพยากร หรือการใช้น้ำอย่างยั่งยืน กำหนดรับผลงานระหว่างวันที่ 16 ม.ค.-28 ก.พ. 2552 สามารถส่งงานเขียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานใหญ่ 2 ชั้น 1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-3776 โทรสาร 0-2586-2974 หรือ อีเมล jirawatj@dailynews.co.th