นักโทษฮิตเรียนนิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.นายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม มีแนวคิดให้ผู้พ้นโทษที่เรียนจบนิติศาสตร์ขณะถูกคุมขังเป็นทนายให้คำปรึกษากฎหมายต่อประชาชนว่า กรมราชทัณฑ์สำรวจพบว่าปัจจุบันมีผู้ต้องขังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรมราชทัณฑ์ จำนวน 7,495 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 1,188 คน โดยสาขาวิชาที่เลือกเรียนมากที่สุดคือนิติศาสตร์ มีผู้ต้องขังเรียนจบนิติศาสตร์ 425 คน รองลงมาสาขาบริหารการจัดการ 207 คน สาขาส่งเสริมการเกษตร 186 คน นอกจากนั้นจบนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้ต้องขังจะใช้วิชากฎหมายที่เรียนมาเขียนคำร้องหรือขอลดหย่อนโทษในกรณีต่างๆ โดยผู้ต้องขังบางรายยังรับจ้างเขียนคำร้องให้กับเพื่อนผู้ต้องขังร่วมเรือนจำด้วย อย่างไรก็ตามกรมราชทัณฑ์จะนำข้อมูลการใช้เวลาในเรือนจำศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจนจบปริญญาตรีมอบให้แก่รมว.ยุติธรรม เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่กลับตัวเป็นคนดีให้มีงานทำหลังได้รับปล่อยตัว

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด