สธ.ชี้พื้นที่เสี่ยงไข้หวัดนกเพิ่มอีก14จว.

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ น.พ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารและมิสเตอร์ไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง 14 จังหวัด จำนวน 200 คน เพื่อเร่งรัดการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคไข้หวัดนกยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ใน 61 ประเทศทั่วโลก เชื้อมีโอกาสแพร่กระจายระหว่างภูมิภาค หากไม่มีการควบคุมโรคที่ดี ก็อาจนำไปสู่การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดจากการผสมของเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในคน โดยสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนของไทย ตั้งแต่ปี 2547-ปัจจุบัน มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย รายสุดท้ายพบเมื่อ กรกฎาคม 2549

น.พ.ไพจิตร์ กล่าวต่อว่า แม้ไทยจะปลอดจากโรคไข้หวัดนกในคนมากว่า 2 ปี แต่จากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งทำให้การกำจัดเชื้อเป็นไปได้ยาก รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในคนได้อีก จึงต้องควบคุมป้องกันอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารทุกระดับทุกพื้นที่ ต้องให้ความสำคัญและดูแลอย่างเต็มที่ หากมีสัตว์ปีกติดเชื้อ จะต้องป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อหรือป่วย และหากมีผู้ป่วยต้องดูแลรักษาไม่ให้เสียชีวิต โดยประสานการทำงานกับปศุสัตว์และฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

น.พ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปีนี้กรมควบคุมโรคได้ปรับเกณฑ์จังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคไข้หวัดนกใหม่ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการควบคุมเฝ้าระวังโรค ได้แก่ จังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547-2551 จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากของกรมปศุสัตว์ และจังหวัดที่เคยมีความเสี่ยงรองลงมาของกรมปศุสัตว์และมีผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกมากที่สุด ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณการระบาด โดยมีจังหวัดที่เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก 14 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี นครนายก สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และหนองบัวลำภู

(กรอบบ่าย)

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด