คอลัมน์ อากาศวันนี้

ภาคเหนือ

อากาศหนาว อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศา อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศา สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-6 องศาและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1-2 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า อากาศหนาวทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศา อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศา สำหรับบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-9 องศา

ภาคกลาง

อากาศเย็น อุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1-2 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศา

ภาคตะวันออก

อากาศเย็น อุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1-2 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

อากาศเย็น และมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อากาศเย็น อุณหภูมิสูงอีก 1-2 องศา กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศา

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด