รมว.เกษตรฯโยนถามรบ.แจก16ล.ไร่ ส.ป.ก. 4-01จากไหน

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเมื่อวันที่ 19 ม.ค. ถึงการแจกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ของรัฐบาลว่า เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีการดำเนินการอยู่แล้ว ที่ผ่านมาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับมอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากกรมป่าไม้ทั้งสิ้น 35 ล้านไร่ มีการปฏิรูปที่ดินและมอบ เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกรไปแล้ว 30 ล้านไร่ เหลือ 5 ล้านไนวน 3 ล้านไร่จะเป็นเขตปฏิรูป และมีเป้าหมายจัดสรรให้แก่เกษตรกร กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ปีละ 1.5 ล้านไร่ ส่วน 2 ล้านไร่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คงต้องไปถามรัฐบาลว่า ตัวเลขที่ระบุจะแจกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 16 ล้านไร่มาจากที่ใด และเมื่อถามว่า จะมีการเจรจากับกระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกันพื้นที่มาพัฒนาหรือไม่ นายธีระ กล่าวว่า ปัญหาต้องแยกแยะกัน ต้องยอมรับว่า พื้นที่ป่าบางแห่ง เกษตรกรได้เข้าไปทำกินอยู่แล้ว ทั้งนี้ ปัญหามีอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ราษฎรมีความเชื่อมั่นในพื้นที่ทำกิน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด