กับแกล้มการเมือง:ประชานิยม กับ ทฤษฎีเคนส์

มีการกล่าวขานกันว่านโยบายรัฐบาลชุดนี้เป็น อภิประชานิยม ต่อยอดนโยบาย ประชานิยม จากรัฐบาลทักษิณ แต่ก็ตามที่รัฐบาลเคยระบุไว้ว่า สิ่งใดเป็นเรื่องดี ก็จะทำต่อไป จึงได้เห็นการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบโดยตรง ชนิดที่ว่าแจกกันถึงตัวเป้าหมายได้โดยตรง

นโยบายประชานิยม เป็นนโยบายที่มีการใช้มาระยะหนึ่งแล้วในโลกตะวันตก โดยรัฐให้ความสำคัญกับการสร้างสวัสดิการให้กับประชาชน และรัฐเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามากระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ ให้สังคมเคลื่อนไปได้ ทั้งนี้ ประมาณ 70-80 ปีมาแล้ว มีการนำ ทฤษฎีเคนส์ จากนักคิดอย่าง จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดแนวคิดเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ และเจ้าของทฤษฎีการจัดงบประมาณแบบขาดดุล จนเป็นกระแสหลักในช่วงศตวรรษที่ 21 และได้รับการยกย่องเป็นเสมือนบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่

ทั้งนี้ ทฤษฎีเคนส์ เน้นความสำคัญกับการให้ภาครัฐเข้าไปมีส่วนในการจับจ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในยามที่ภาคเอกชนมีความอ่อนแอทางการเงิน อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนระบุว่า ทฤษฎีเคนส์ ไม่ค่อยยั่งยืนเป็นเหมือนมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด