ตั้ง''เปี่ยมศักดิ์''นั่งทูตอาเซียน

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งนายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฮังการี ไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำอาเซียนคนแรก ซึ่งเป็นไปตามข้อสัญญาภายหลังกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ ให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำอาเซียน โดยมีหน้าที่ลักษณะเดียวกับเอกอัครราชทูตถาวรประจำสหประชาชาติ (ยูเอ็น) หรือเอกอัครราชทูตประจำองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) โดยนายเปี่ยมศักดิ์พร้อมกับคณะทำงานอีก 3-4 คน จะเดินทางไปประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย

อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวอีกว่า ส่วนรายชื่อการโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ของ กระทรวงการต่างประเทศจำนวน 30 ตำแหน่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติแต่งตั้งแล้วนั้น คาดว่าจะนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 ม.ค. เป็นวาระเพื่อทราบ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด