สภาปชช.4ภาค จี้นายกฯ อนุมติงบช่วยเกษตรกร

นายประพาส โงกสูงเนิน ประธานสภาประชาชนสี่ภาค ได้นำกลุ่มเกษตรกร เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 20 มกราคม เพื่อเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกร 3 ประการ ได้แก่ หนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน และช่วยฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรม โดยนายประพาสยืนยันว่าจะไม่เดินทางกลับจนกว่าจะได้เจรจากับนายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ กลุ่มเกษตรกรได้ปักหลักชุมนุมอยู่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 3 เดือน ก่อนที่จะเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด