หมวดเจี๊ยบพร้อมปฏิบัติตามคำสั่ง ชี้เป็นบรรทัดฐานทบ.

ร.ท.(หญิง) สุณิสา เลิศภควัต หรือ หมวดเจี๊ยบ ทหารสังกัดสำนักงานเลขานุการกองทัพบก กล่าวภายหลังชี้แจงกรณีเตรียมจัดรายการ ห้องเรียนประชาธิปไตย ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมดีสเตชั่น หรือ ดีทีวี ต่อ พล.ต.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เลขานุการกองทัพบก ว่า พล.ต.วีรัณขอให้ทำหนังสือขออนุญาตไปทำงานนอกเวลาราชการเป็นลายลักษณ์อักษรตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งตนก็ได้ทำหนังสือดังกล่าวแล้ว หลังจากนี้จะรอผู้บังคับบัญชาให้คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป หากผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาต ก็ยินดีปฏิบัติตาม แม้จะต้องการใช้เสรีภาพแสดงออกอย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่ตนทราบดีว่า มีกรอบกติกาที่ต้องเคารพ นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาได้บอกว่า ต่อไปก่อนจะทำอะไรให้มาปรึกษาก่อน

ร.ท.(หญิง) สุณิสา กล่าวต่อว่า กรณีนี้จะทำให้เพื่อนทหารอีกกว่า 500,000 นายในกองทัพบกทราบว่า การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยมีขอบเขตอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้ตัดสินใจในเบื้องต้น เพียงต้องการทำหน้าที่นักสื่อสารมวลชนที่ดี ที่เกิดจากจิตวิญญาณเสรีที่มีอยู่ในตนเอง และเป็นโอกาสที่จะได้ทำงาน ทั้งยังให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย ยืนยันว่าไม่ได้ตกเป็นหมากการเมืองให้ใครมาชักจูงหรือบงการให้ทำในสิ่งที่ ไม่ดี

ส่วนเรื่องการลาออกจากราชการนั้น อย่างที่เจี๊ยบเคยตอบไปว่าเจี๊ยบรักในอาชีพทหาร เพราะมองว่าการเป็นทหารทำให้เจี๊ยบได้มีโอกาสใช้ความสามารถและสติปัญญาในการ ทำประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศชาติ งานนี้จึงเป็นงานที่มีคุณค่า ไม่เคยคิดว่าจะออกจากกองทัพ และจะอยู่ต่อไปจนกว่ากองทัพจะไม่ต้องการเจี๊ยบแล้ว ร.ท.(หญิง) สุณิสา กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด