จัดแข่งขันกอล์ฟ-ชิงถ้วยพระบรมฯ

ผศ.ประจบ ดีบุตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วไลยอลงกรณ์กอล์ฟ 52 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และหาทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษา

สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 30 ม.ค. 2552 ตั้งแต่เวลา 11.45 น. ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ (กองทัพอากาศ) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมกิตติมศักดิ์ 5 คน ค่าสมัคร 30,000 บาท ประเภททีม 5 คน ค่าสมัคร 20,000 บาท และประเภทบุคคล ค่าสมัคร 4,500 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0-2909-1760, 0-2909-1761

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด