ธ.ก.ส.นนท์เปิดอีกสาขาปากเกร็ด

นายวันชัย พัววรานุเคราะห์ ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จ.นนทบุรี กล่าวถึงผลการดำเนินงานภาพรวมว่า ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ยกเว้นการหารายได้จากค่าธรรมเนียมยังต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั่วไปตกต่ำ ลูกค้าและประชาชนทั่วไประมัดระวังการใช้จ่ายเงินมากกว่าปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีการว่างงานมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมการรับมือแรงงานกลับคืนถิ่น ธ.ก.ส.จึงมีมาตรการต่างๆ เช่นการขยายการให้สินเชื่อ โดยการเพิ่มสินเชื่อนอกภาคการเกษตร สินเชื่อ 108 อาชีพ

นายวันชัยกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ทางธนาคารแก้ไขพ.ร.บ. สามารถให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เกษตรกรขอกู้เงินจากธนาคารได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารทุกสาขา นอกจากนี้ร่วมกับรัฐบาลจัดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีขึ้น เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของเกษตรกร โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและองค์การคลังสินค้า เป็นผู้รับจำนำข้าวเปลือก แล้วออกใบประทวนให้กับเกษตรกรต่อ จากนั้นเกษตรกรนำใบประทวน มาจัดทำสัญญากู้เงินที่สาขาของ ธ.ก.ส.ที่ตนเองสังกัด และสามารถรับเงินกู้ได้ภายใน 3 วันทำการ พร้อมกันนี้ธ.ก.ส.เตรียมขยายงานของธนาคารที่อ.ปากเกร็ดเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนมี.ค.นี้

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด