เตือนนำต่างด้าวตรวจสุขภาพ

น.พ.วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจ.สมุทรปราการกำหนดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาวและกัมพูชา ประจำปี พ.ศ.2552 ภายในโรงพยาบาลของทางรัฐมีจำนวน 5 แห่ง โดยกำหนดจัดแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบไว้ ดังนี้ อ.เมือง กำหนด ที่ร.พ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ที่ร.พ.บางบ่อ อ.บางพลี ที่ร.พ.บางพลี อ.พระประแดง ที่ร.พ.บางจาก และอ.พระสมุทรเจดีย์ ที่ร.พ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ โดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสุขภาพดังนี้ กลุ่มแรก ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 28 ก.พ.52 เริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.-27 ก.พ.52 และกลุ่มสองที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 30 มิ.ย. 52 เริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-30 มิ.ย.52

ขอให้นายจ้างแจ้งแรงงานต่างด้าวนำหลักฐานใบอนุญาต ทร.38/1 และใบอนุญาตทำงานหรือใบเสร็จรับเงินการตรวจสุขภาพเมื่อปีที่แล้วไปติดต่อที่โรงพยาบาลด้วย หากมีข้อสงสัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจ.สมุทรปราการ โทรศัพท์หมายเลข 0-2389-5980 ต่อ 111,129 ในวันและเวลาราชการ น.พ.วีรพลกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด