สกอ.เตรีรมประเมินผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(เลขาธิการกกอ.) กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งส่งเสริมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลผลิตด้านงานวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งต่อไปหากมหาวิทยาลัยใดมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ก็จะประกาสต่อสาธารณะชน และมีสิทธิ์ได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยของรัฐผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติอยู่หลายแห่ง และมองว่าหากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาก็จะทำให้ได้งานวัจัยที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

เลขาธิการกกอ.กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าถึงการปรับหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สามารถกู้ยืมได้จากเดิมที่กำหนดให้กู้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น ว่า ที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นปี 1 ตกค้างไม่สามารถกู้ได้เนื่องจากติดปัญหาต่าง ๆ เช่น หมดโควตาหรือเงินไม่พอ ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ก็มองว่าเด็กกลุ่มนี้น่าจะมีสิทธิ์กู้เมื่อขึ้นปี 2

ที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กที่ตกค้างต้องการกู้ตั้งแต่ชั้นปี 1 แต่ไม่สามารถกู้ได้อยู่ประมาณ 1 หมื่นกว่าคน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีบางมหาวิยาลัยพิจารณา และปล่อยกู้ให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวไปบ้างแล้ว ดังนั้นต้องมากำหนดโควตาให้ชัดเจนว่าจำนวนนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ 2-4 มีจำนวนเท่าไร เพื่อจะได้เตรียมงบประมาณรองรับ จะได้ไม่เบียดบังโควต้าของเด็กปี 1 ที่กำลังจะเข้ามา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเลขว่าเด็กที่มีความต้องการอีกจำนวนเท่าไหร่ เพื่อเสนอรมว.ศึกษาธิการ แลหารือเรื่องดังกล่าวร่วมกันอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 19 มกราคมนี้ดร.สุเมธ กล่าว

// //

ภูมิใจไทย:ก้าวสำคัญของเนวิน

การเมืองแบบไทยๆ อะไรๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ฟัดกันแทบจะตายกันไปข้าง วันหนึ่งก็อ้าขาผวาปีกเข้าหากันได้อย่างไม่เคอะเขิน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด