หมอ-พยาบาลรัฐถูกฟ้องราย73จี้เลิกฟ้องอาญา-ตั้งศาลสาธารณสุข

เมื่อวันที่14มกราคมที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาจัดสัมมนาความประมาททางอาญาในการประกอบอาชีพเวชกรรมโดยนพ.วิรัติพาณิชย์พงษ์ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับกระบวนการยุติธรรมกล่าวว่าปัจจุบันแพทย์ทำงานหนักเกินกว่าที่กรมแรงงานกำหนดแต่ปัญหาสำคัญคือการฟ้องร้องแพทย์ทั้งทางแพ่งและอาญาจนทำให้แพทย์ต้องลดเลี่ยงและเลิกประกอบอาชีพเวชกรรมโดยมีแนวโน้มการฟ้องร้องแพทย์มากขึ้นทุกปี

// //

นพ.วิรัติกล่าวอีกว่าแพทย์ที่ถูกฟ้องส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมายเมื่อแพทย์เห็นเพื่อนร่วมงานถูกฟ้องจะขอย้ายไปสถานบริการอื่นทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแพทย์ทั้งนี้คดีฟ้องแพทย์เป็นเรื่องเฉพาะจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมเพื่อเสนอให้เป็นข้อมูลพิจารณาวินิจฉัยคดีแต่การพิจารณาคดียังเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและอาญาควรมีศาลสาธารณสุขเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขหรือการฟ้องร้องแพทย์จะเสนอให้รมว.ยุติธรรมพิจารณาเป็นพิเศษและกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ควรมีแแลการรักษา

นพ.อิทธรคณะเจริญผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภากล่าวว่าสถิติการฟ้องร้องแพทย์ต่อแพทยสภาและศาลช่วงปี2539-2551เฉพาะโจทก์ที่ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุขโดยคดีแพ่งมี76คดีทุนทรัพย์ที่ฟ้อง426ล้านบาทกระทรวงชำระตามคำพิพากษาไปแล้ว7.4ล้านบาทส่วนคดีอาญามี12คดีโดยสาเหตุหลักที่ฟ้องร้องแพทย์คือการรักษาผิดพลาดรองลงมาทำคลอดวินิจฉัยผิดพลาดซึ่งมีแพทย์ถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง55รายพยาบาล11รายส่วนคดีอาญามีแพทย์ถูกฟ้อง5รายและพยาบาล2รายซึ่งการฟ้องร้องเกิดจากกฎหมายใหม่ที่ให้สิทธิแก่ผู้รับบริการทำให้มีการรั่วไหลของแพทย์ภาครัฐแพทย์เลี่ยงการรักษาที่ยาก

นพ.เฉลิมหาญพานิชย์เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกล่าวว่าคดีฟ้องร้องภาคเอกชนช่วงปี2549-2550มี128เรื่องส่วนใหญ่เป็นคดีแพ่งที่เกิดจากโครงการ30บาทและคดีทำศัลยกรรมความงามซึ่งถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนมาก

นพ.ประเสริฐศัลย์วิวรรธน์เลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอให้แพทย์ร่วมกันลงชื่อเพื่อผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพสุขภาพเป็นบัญชีรายชื่่อร่วมพิจารณาคดีการรักษาของแพทย์และกฎหมายที่ไม่สามารถเอาผิดทางอาญากับแพทย์ได้หากไม่ได้มีเจตนา

พล.ต.อ.วันชัยศรีนวลนัดที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าแพทยสภาจะต้องช่วยเสริมทีมทนายและอัยการโดยเฉพาะคดีอาญาที่ผ่านมาหลายคดีไม่ได้ทำอย่างรัดกุมนอกจากแก้ไขกฎหมายแล้วจะต้องมีผู้พิพากษาสมทบที่มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์โดยขึ้นทะเบียนเอาไว้เมื่อมีคดีแพทย์จะได้ร่วมพิจารณาคดี

ภูมิใจไทย:ก้าวสำคัญของเนวิน

การเมืองแบบไทยๆ อะไรๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ฟัดกันแทบจะตายกันไปข้าง วันหนึ่งก็อ้าขาผวาปีกเข้าหากันได้อย่างไม่เคอะเขิน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด