สกอ.เฟ้นมหา''ลัยขึ้นแท่น ม.วิจัย เผยมีเด็กตกค้างรอเข้าคิวกู้ กยศ.

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้ทำการวิจัยมากขึ้น และหากมหาวิทยาลัยใดมีความโดดเด่นด้านการวิจัย ก็ให้ยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ผลผลิตด้านงานวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหากมหาวิทยาลัยใดมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ก็จะประกาศต่อสาธารณชนว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง ผลิตงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพระดับนานาชาติ ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา ก็จะทำให้ได้งานวิจัยที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้ขยายการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยให้นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ที่ไม่ได้กู้ยืมเรียนในชั้นปีที่ 1 สามารถกู้ยืมได้ด้วยนั้น ขณะนี้สกอ. และ กยศ.กำลังรวบรวมตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะมีนิสิต นักศึกษาที่มีความต้องการจะกู้ กยศ. อีกจำนวนเท่าไหร่ เพื่อเสนอต่อรมว.ศึกษาธิการ พิจารณาในวันที่ 19 มกราคมนี้ แต่จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า มีนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเรียนตั้งแต่ศึกษาอยู่ในชั้นปี 1 แต่ตกค้างไม่สามารถกู้ได้ เนื่องจากเงินไม่พอประมาณ 1 หมื่นกว่าคน ซึ่งบางมหาวิทยาลัยพยายามช่วยเหลือเด็กโดยให้ทุนเรียน ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เด็กได้ในระดับหนึ่ง และเด็กเหล่านี้ก็กำลังรอกู้ กยศ.อยู่.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด