เปลี่ยนที่จัด มันนี่ เอ็กซ์โปไปพัทยา จัดกู้ง่าย-ฝากคล่อง

นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ บรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะประธานจัดงานมหกรรมการเงิน หรือ MONEY EXPO เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 มกราคมว่า ในปี 2552 วารสารการเงินธนาคารได้ขยายการจัดงาน "มหกรรมการเงินสัญจร ไปยังภาคตะวันออก ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้ชื่อว่า "MONEY EXPO PATTAYA 2009 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา เหตุผลที่ เลือกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมการเงินภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออก มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ ยิ่งส่งเสริมการเชื่อมต่อของธุรกิจในภาคตะวันออกให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

"การจัดงาน MONEY EXPO PATTAYA 2009 จะทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจในเมืองพัทยา และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 3.1 ล้านคน มีโอกาสเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุน จากธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานได้โดยตรง

สำหรับบริการภายในงานที่เตรียมมานำเสนอให้กับประชาชนในภาคตะวันออกในครั้งนี้ มีให้เลือกใช้บริการอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อและเงินฝากในแคมเปญ "เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เงินฝากดอกเบี้ยสูง ไม่ว่าจะเป็ินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเอสเอ็มอี และเงินฝากทุกประเภท ส่วนทางด้านการลงทุน ชูแคมเปญ "ลงทุนกำไรงาม โดยมีช่องทางลงทุนให้เลือกอย่างหลากหลายและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทั้งหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ อนุพันธ์ ในบริเวณ SET in The City Zone รวมถึงบริการด้านประกันชีวิต ที่มีกรมธรรม์ประเภทต่างๆ มาให้เลือกสรรกันอย่างจุใจ

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีบริการข้อมูลความรู้ ทั้งในรูปแบบของการสัมมนา และการให้คำปรึกษาเรื่องการเงินและการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การบริหารการเงิน และการวางแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี รวมไปถึงคำแนะนำเรื่องการลงทุนประเภทต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดรับกับความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตลอดจนการให้คำปรึกษาเรื่องภาษี โดยเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร

นอกเจากบริการทางการเงินการลงทุน การสัมมนา และการให้คำปรึกษาแล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานก็คือ ทัพศิลปิน ดารา นักร้อง ที่มาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนผู้เข้าชมงานอย่างใกล้ชิด ทั้งการเล่นเกม แจกของรางวัล และการแสดงมินิคอนเสิร์ต ตลอดทั้ง 3 วัน

"งานมหกรรมการเงินเมืองพัทยาในครั้งนี้ ได้รับกาสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเมืองพัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีสื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดงานทั่วเมืองพัทยา รวมทั้งการปูพรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภท ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายบิลบอร์ด ป้ายแบนเนอร์ โปสเตอร์ โบรชัวร์ และรถกระจายเสียง จึงทำให้มั่นใจว่า งาน MONEY EXPO PATTAYA 2009 จะได้รับความสนใจและมีผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ต้องการให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงิน และสามารถเลือกใช้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากยิ่งขึ้น

จากการจัดงานมหกรรมการเงินสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.นครราชสีมา และภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม่ รวม 6 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากประชาชนจากทั้ง 2 ภูมิภาคเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนเข้าชมงานรวม 620,000 คน และมียอดธุรกรรมเกิดขึ้นในงานรวมมูลค่า 64,000 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด