จับตาฟินันซ่าเอี่ยวทุจริต

นายชาลี จันทนยิ่งยง ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.อยู่ระหว่างติดต่อผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท เอส.อี.ซี.ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอสอีซีซี ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หลังก่อนหน้านี้ได้กล่าวโทษผู้บริหารเรื่องการยักยอกทรัพย์สินและทุจริตไปแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังจับตามองบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันซ่า ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) นำเอสอีซีซีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่ามีการทำผิดก่อนหรือหลังเข้าจดทะเบียน หากมีหลักฐานเชื่อมโยงกับ บล.ฟินันซ่า ว่าทำผิดก่อนเข้าจดทะเบียน ก.ล.ต.จะลงโทษตามกฎหมายต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด