พาณิชย์ยังหวังของบกลางเพิ่ม หวั่นแผนกระตุ้นส่งออกสะดุด

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ได้รับการจัดสรรงบกลางปีกระตุ้นเศรษฐกิจเพียง 1,000 ล้านบาท จากที่เสนอไปกว่า 10,000 ล้านบาท ว่างบที่ได้รับจัดสรรมาจะเป็นส่วนของกรมการค้าภายในที่ใช้ในมาตรการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนที่เป็นเรื่องเร่งด่วน จากนี้ไปคงจะต้องมาดูว่าจะนำไปใช้ในส่วนใดบ้าง ส่วนเรื่องการโรดโชว์ในต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่เสนองบกระตุ้นการส่งออกไป 3,000 ล้านบาทนั้นเมื่อไม่ได้งบส่วนนี้ก็ยอมรับว่าเป้าหมายการส่งออกที่คาดไว้จะเพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนก็ยากขึ้น แต่จะดำเนินการให้ดีที่สุด เพราะยังมีความหวังช่วงครึ่งปีหลังที่มองว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของระเทศต่างๆ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาจับจ่ายใช้สอบมากขึ้น และการสั่งซื้อสินค้าก็น่าจะมีมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในเร็วๆ นี้จะมีการหารือกับนายกรัฐมนตรี อีกครั้งในการขอจัดสรรงบกลางในส่วนที่กระตุ้นการส่งออก

สำหรับการจัดประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับงานมันสำปะหลังในไทยครั้งแรกนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร โดยงานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ในจำนวนนี้เป็นช่างต่างชาติ 200 คน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการเจรจาซื้อขายกันภายในงานคิดเป็นยอดการสั่งซื้อทั้งหมด 3.9 ล้านตัน มูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวทำให้มั่นใจว่ายอดส่งออกมันสำปะหลังของไทยในปีนี้น่าจะสูงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 5 ล้านตันหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 4 ล้านตัน

// //

ภูมิใจไทย:ก้าวสำคัญของเนวิน

การเมืองแบบไทยๆ อะไรๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ฟัดกันแทบจะตายกันไปข้าง วันหนึ่งก็อ้าขาผวาปีกเข้าหากันได้อย่างไม่เคอะเขิน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด