อสังหาฯรับอานิสงส์นโยบายกระตุ้นศก.

นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีทิศทางดีขึ้น จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย เนื่อง จากความต้องการในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผูกติดอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเป็นสำคัญ

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ครอบคลุมมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรงที่อยู่ระหว่างพิจารณา อาทิ เพิ่มยอดดอกเบี้ยเงินกู้ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้จากเดิมไม่เกิน 1 แสนบาท เป็น 2 แสนบาท รวมถึงแผนการกระตุ้นการปล่อยเงินกู้ให้แก่ผู้ซื้อบ้านที่มีรายได้น้อย นาง สุพินท์ กล่าวว่า จะช่วยเร่งให้ผู้ที่สนใจซื้อตัดสินใจได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่ามาตรการนี้จะไม่มีผลมากนัก เนื่องจากเวลานี้ปัญหาที่แท้จริง คือ ผู้ซื้อขาดความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปัญหาความผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจ และตราบใดที่ผู้บริโภคยังรู้สึกขาดความมั่นใจในสภาวะการว่าจ้างงานและรายได้ในอนาคต ผู้บริโภคจะยังไม่กล้าสร้างภาระหนี้สินใดๆ ในเวลานี้ รวมถึงการกู้เงินซื้อที่อยู่อาศัย

(กรอบบ่าย)

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด