พระองค์สิริวัณฯ-พระองค์ทีฯพระเกษมสำราญงานวันเด็ก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ที่สนามกีฬากลางพื้นที่โครงการในพระองค์ 904 ถนนราชวิถี ฝั่งตรงข้ามพระที่นั่งวิมานเมฆ เมื่อเวลา 09.12 น. วันที่ 10 มกราคม ซึ่งงานจัดขึ้นตามพระราโชบายของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีความรักและความห่วงใย และเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป และเมื่อเสด็จถึงทรงกดปุ่มเปิดงาน

จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรซุ้มจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดเตรียมกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ทั้งความรู้ทางวิชาการ เกมส์ และของขวัญ ทั้งสองพระองค์พระเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด