มาร์คเชื่อฮุนเซนไม่ถกเขาพระวิหารในประชุมอาเซียน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันที่ 11 ม.ค.เชื่อว่า สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา จะไม่นำเรื่องข้อพิพาทปราสาทพระวิหาร มาเกี่ยวข้องในการประชุมอาเซียมซัมมิท เนื่องจากเป็นเรื่องทวิภาคี อีกทั้งสมเด็จฮุน เซน มีประสบการณ์สูง ส่วนกรณีที่กัมพูชาทำถนนขึ้นไปยังบริเวณตัวปราสาทพระวิหารนั้น อาจต้องทำหนังสือทักท้วงไปยังกัมพูชา เพราะตามข้อตกลง MOU ปี 2543 ว่า 2 ฝ่ายต้องไม่ปรับสภาพพื้นที่โดยรอบตัวปราสาท

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด