ทำเนียบราษฎรวิกฤติโลกวิกฤติเรา...

๏ โลกร้อนรุมเร้าปัญหาโลก

เชื่อมต่อรอยโศกทุกหย่อมย่าน

เมืองเล็กเมืองใหญ่ไฟเบ่งบาน

// //

ไฟโลกเผาผลาญเกินทานทน

๏ เป็นวิกฤติโลกลุกลามทั่ว

วิกฤติน่ากลัวกลืนทุกหน

ทุกที่ตั้งรับอยู่กับตน

รับผลวิกฤติคิดเท่าทัน

๏ เราร่วมรับรู้โลกวิกฤติ

แต่ยังต่างความคิดโดยสิทธิ์กั้น

เราต่างอ้างสิทธิ์เพื่อยืนยัน

บนทางตีบตันของปัญญา

๏ เราอยู่กับเราไม่มองโลก

ทั้งที่ไฟโศกสุมตรงหน้า

วิกฤติโลกลุกไหม้ในดวงตา

เรายังรั้นเบ่งบ้าค่าของใคร

๏ เราอ้างใช้สิทธิ์ทุกสิทธิ์มี

แต่เราลืมหน้าที่ทั้งที่ใช่

วิกฤติของเราโดยจงใจ

ซ้ำวิกฤติให้รอกลบกลืน

๏ วิกฤติของโลกเข้าคุกคาม

ย้อนเป็นคำถามผู้รู้ตื่น

วิกฤติโลกวิกฤติเราล้มพังครืน

เราจะยืนอ้างสิทธิ์โยนผิดใคร ?

นายทิวา

เสียงเล็กๆ นวันเด็กขอนายกฯช่วยคนไทยรักกัน

วันเด็กแห่งชาติปีนี้...ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ ทำเนียบรัฐบาล ที่เคยโอ่อ่ากว้างใหญ่ กลับแคบลงไปถนัดตา

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด