บทความพิเศษ-แสงแรกแห่งการเมืองใหม่

ภาพที่ นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน ขึ้นเวทีกล่าวแสดงความยินดีต่อสมาชิกพรรคพลังประชาชนบางคน ที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในยุครัฐบาลสมชาย ยังไม่ทันจางหายไป

// //

ภาพของนายเนวิน ชิดชอบ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย กอดกันกลมกับว่าที่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ขณะนั้น) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยิ้มแก้มปริอยู่เบื้องหลัง ก็สอดแทรกเข้ามาในจักษุประสาทของประชาชนคนทั้งประเทศ

ประชาชนคนทั่วไปคงไม่สามารถคิดเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ทั้งนายยงยุทธต่อรัฐบาลสมชาย นายเนวินต่อรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1 คือบุคคลผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้จัดการหรือเป็นนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นปกครองประเทศอย่างแท้จริง

แต่ทั้งนายยงยุทธและนายเนวินเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี

กรณีบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพราะเหตุเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบนั้น นอกจากไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แล้ว ยังไม่สามารถปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งร่วมกับพรรคการเมืองหรือเป็นวิทยากรขึ้นกล่าวบนเวทีปราศรัยหาเสียง ไม่สามารถรับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคการเมือง รวมทั้งไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดได้

ทั้งนี้ กกต.ตอบข้อหารือดังกล่าว โดยยึดแนวทางคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 ที่เกี่ยวกับารเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยจำนวน 111 คน ที่มีความตอนหนึ่งว่า เพื่อมิให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีโอกาสที่จะกระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เจตนารมณ์ของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบ คือ ไม่ต้องการที่จะให้คนเหล่านี้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมือง

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพราะเหตุถูกยุบพรรค จึงมิได้หมายความเพียงไม่ให้บุคคลเหล่านั้นไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในช่วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกด้วย เพราะถือว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นภยันตรายร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในทางปฏิบัติ หากการเข้าไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งหรือการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่สามารถทำได้แล้ว การเข้าไปช่วยจัดตั้งรัฐบาลก็ควรจะไม่สามารถทำได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักที่ว่า เมื่อกฎหมายห้ามกระทำสิ่งชั่วร้ายใดไว้ สิ่งที่ชั่วร้ายมากกว่านั้นย่อมถูกห้ามไปด้วย ซึ่งตรงกับสามัญสำนึกของสุจริตชนทั่วไปและตรงกับตรรกะที่ว่า ยิ่งต้องเป็นเช่นนั้น (คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2551)

อย่างไรก็ดี หากบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในขั้นตอนใดก็ตาม ก็ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยตรงให้บุคคลผู้กระทำต้งรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางการเมือง หากแต่มีกฎหมายบัญญัติให้ บุคคล หรือ พรรคการเมือง ที่ยินยอมให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองต้องรับผิดชอบในทางการเมืองแทน

สืบเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลสมชาย จนมาถึงการจัดตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1 เราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า ถึงแม้นายเนวินจะมิได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในทางนิตินัยก็ตาม หากแต่ในทางพฤตินัยที่ปรากฏในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ แล้ว นายเนวินเป็นประหนึ่งหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหาร พรรคการเมืองเงาพรรคหนึ่ง

ดังนั้น หาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ศาลรัฐธรรมนูญ จะสามารถดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองต่อ บุคคล หรือ พรรคการเมือง ที่ร่วมดำเนินการทางการเมืองกับ บุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพราะถูกยุบพรรค ให้เป็นตัวอย่างได้อย่างแท้จริงแล้ว

แสงแรกแห่งการเมืองใหม่คงปรากฏขึ้นในจิตใจของคนไทยทั้งมวล

กีรป กฤตธีรานนท์

เสียงเล็กๆ นวันเด็กขอนายกฯช่วยคนไทยรักกัน

วันเด็กแห่งชาติปีนี้...ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ ที่เปิดเป็นพื้นที่ต้อนรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ ทำเนียบรัฐบาล ที่เคยโอ่อ่ากว้างใหญ่ กลับแคบลงไปถนัดตา

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด