เสื้อแดงทวงถามเหตุเลื่อนอาเซียน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม กลุ่มรักประชาธิปไตยสนามหลวง (กปส.) และเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตย 4 ภาค สวมเสื้อสีแดงชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้ากระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทวงถามการเลื่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน พร้อมเรียกร้องให้มีการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด