ปลัดสปน.ติดตามงานกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายนัที เปรมรัศมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) พร้อมคณะ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ ที่ใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ บนเกาะพีพี และโครงการก่อสร้างอาคาร บริจาคโดยหลวงตาบัว โรงพยาบาลเกาะพีพี โดยโครงการก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ งบประมาณกว่า 14 ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 21 เมตร สูง 2 ชั้น ขณะนี้การดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 งวดงาน ส่วนโครงการก่อสร้างอาคาร บริจาคโดยหลวงตาบัว โรงพยาบาลเกาะพีพี ซึ่งได้รับงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน 1 ล้าน 7 แสนบาท เสร็จแล้วเกือบ 100 %

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆบนเกาะพีพีได้ร่วมกันหารือถึงการใช้ประโยชน์ของอาคารหลบภัยสึนามิ ในภาวะปกติ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมทั้งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลในเรื่องของการรุกล้ำชายหาด ทั้งการก่อสร้างอาคาร การนำร่มและเตียงผ้าใบ ให้ผู้ประกอบการได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด