นายกฯเล็งฟื้นแผน แจกโบนัสข้าราชการ หวังช่วยค่าครองชีพ แถมเอาใจคนอีสาน ขยายเส้นทางรถไฟฟรี

อภิสิทธิ์ ดึงสถาพร-นริศ-พรายพลร่วมทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจ พร้อมฟื้นแผนแจกโบนัสขรก. บรรเทาค่าครองชีพ เกษตรเล็งจัดที่ สปก.ให้คนว่างงานทำเกษตร ขอ 8 พันล้าน พัฒนาแหล่งน้ำ ยันช่วยสร้างงาน รถไฟสนองนโยบายรัฐ ขยายเส้นทางรถไฟฟรีเพิ่มที่อีสาน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในวันที่ 12 มกราคม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ หรือ ครม.เศรษฐกิจ ทำหน้าที่ในการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้ว

ข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจฯ จะมาจากบุคคลภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจ จำนวน 7-8 คน อาทิ นายสถาพร กวิตานนท์ นายนริศ ชัยสูตร นายพรายพล คุ้มทรัพย์ เป็นต้น

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 มกราคมนี้ จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ 1 แสนล้านบาท มาหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดของมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผ่าน 9 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ว่า แผนการดำเนินการแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนจะมีอะไรบ้าง รวมทั้งพิจารณาโครงการที่แต่ละกระทรวงเสนอขอใช้งบมา เพื่อสรุปข้อมูลเสนอครม. ในวันที่ 13 มกราคมนี้

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายช่วยเหลือด้านค่าครองชีพให้กับข้าราชการ ซึ่งเท่าที่หารือจะไม่ใช่การขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการอย่างแน่นอน แต่จะเป็นลักษณะการให้ค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัส ให้แก่ข้าราชการแบบครั้งเดียว เพื่อไม่ให้เป็นผลผูกพันกับงบประมาณของรัฐบาล ส่วนรูปแบบและข้อกำหนด หรือที่มาของงบประมาณ จะเป็นอย่างไร จะต้องหารือในที่ประชุม ครม.อีกครั้ง

อนึ่ง ในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เคยมีแนวคิดจะให้ค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัส แก่ข้าราช้งบในส่วน 1 แสนล้านบาท โดยนายโอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี วางแนวที่จะให้โบนัสเน้นไปที่ข้าราชการระดับล่างเป็นหลัก โดยโบนัสที่ให้เมื่อรวมกับการขึ้นเงินเดือนจะต้องไม่เกิน 6% เช่น ข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือน 3% ก็จะได้โบนัสในอัตราไม่เกิน 3% ของเงินเดือนเป็นต้น และให้เพียงปีเดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีผลผูกพันต่องบประมาณ

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมของบเพื่อฝึกอบรมแรงงานนอกภาคเกษตรที่ว่างงานเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งแปลง หรือศูนย์เรียนรู้ เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะจัดสรรที่ดินให้ทำกินต่อไป รวมทั้งจะจัดหาทุนให้ด้วย คาดว่าจะรองรับคนว่างงานได้ 1 แสนคน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 แสนคน โดยจัดสรรที่ให้ 2 ส่วน คือ 1. ที่ ส.ป.ก. ที่จะให้เฉพาะสิทธิ์ทำกินเท่านั้น ไม่สามารถนำไปเปลี่ยนมือได้ และ 2. ที่ดินจากโครงการธนาคารที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล ที่ ส.ป.ก. จะเข้าไปติดต่อขอซื้อที่ดินรกร้างไม่ได้ทำประโยชน์ มาจัดสรรให้บุคคลที่จะเข้ามาทำอาชีพผ่อนชำระในราคาพิเศษ

นายธีระกล่าวต่อไปว่า นอกเจากนี้จะของบ 8 พันล้านบาท เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชุน และงานระบบสูบด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งไว้ คือก่อให้เกิดการจ้างงาน และใช้จ่ายในระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 13 มกราคมนี้ จะมีการหารือร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนนการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชุน หรือ กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นมาทำหน้าที่แทนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (เอสเอ็มแอล) ที่ถูกยกเลิกไป ส่วนงบกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงที่จะใช้ 2.2 หมื่นล้านบาท นั้น จะมีการขออนุมัติให้โอนงบเอสเอ็มแอลที่ค้างอยู่ 6 พันล้านบาทให้กองทุนและจะของบเพิ่มอีก 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากได้ โดยที่ได้งบเอสเอ็มแอลแล้ว จะได้รับจัดสรรอีก 1 เท่า ส่วนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรจะได้รับ 2 เท่า

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงมาตรการขยายระยะเวลา "รถไฟฟรี เพื่อประชาชน อีก 6 เดือน ว่า นอกจากรถชั้น 3 ที่เคยให้บริการฟรี วันละ 172 ขบวน ในเส้นทางต่างๆ ในรถไฟสายเหนือและสายใต้แล้ว รฟท.เตรียมขยายพื้นที่โครงการฯ ไปยังรถไฟสายอีสานด้วย โดยเริ่มจากเส้นทางที่มีการเดินทางคับคั่ง เช่น กรุงเทพ-อุบลราชธานี กรุงเทพ-อุดรธานี ช่วงแรกจะเริ่มจากการพ่วงตู้รถไฟ ขบวนละ 2-4 ตู้ และหากโครงการได้รับความนิยมก็อาจเพิ่มรถไฟฟรีทั้งขบวน

ผลการดำเนินโครงการพบว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้น 30 % และเชื่อว่าเมื่อต่ออายุไปอีก 6 เดือน จะทำให้ปริมาณผู้ใช้เพิ่มขึ้นอีก ส่วนงบชดเชยที่ขอให้รัฐบาลอุดหนุนตลอด 6 เดือนรวม 550 ล้านบาท และในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะขอชดเชยอีก 650 ล้านบาท ตามจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น นายยุทธนา กล่าว

นายพิเณศวร์ พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการ องการขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้รายงานผลโครงการ รถเมล์ฟรี เพื่อประชาชนให้สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ทราบ เพื่อพิจารณา ขยายอายุโครงการออกไปอีก 6 เดือน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยที่ผ่านมาขสมก. มีรถเมล์ประเภทรถร้อนเข้าร่วโครงการรถเมลืฟรีวันละ 800 คัน และสามารถเพิ่มรถได้สูงสุดวันละ 1,600 คัน โดยขอชดเชยจากรัฐเฉลี่ยวันละ 8,500 บาทต่อคัน ขณะที่มีผู้ใช้รถเมล์เพิ่มขึ้น 10%

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด